+Môžem nakupovať aj bez registrácie?

Áno, v našom eshope je možné nakupovať iba bez registrácie.

+Prečo nemôžem naraz objednať viac kusov niektorej služby?

V eShope VSD ide spravidla o služby, ktoré sú viazané na konkrétne odberné miesto. Nebýva preto zvykom, aby niekto potreboval na jednom odbernom mieste viac hlavných ističov či viaceré domové prípojky k tej istej nehnuteľnosti. Aby sme predišli nedorozumeniam so zámenou odberných miest, rozhodli sme sa umožniť v jednej objednávke len produkty viazané na jedno odberné miesto.

+Ako dlho trvá dodávka služby?

Termín dodania služby sa mení v závislosti od vybraného produktu. Podrobnosti o každom z nich nájdete v osobitných dojednaniach k produktom v časti Obchodné podmienky

+Akým spôsobom platby uhradím?

Odporúčame vám využiť platbu platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány 24pay. Objednávky su uhradené online. V prípade, že vám uvedený spôsob nevyhovuje, ako alternatívu si môžete zvoliť bankový prevod priamo na náš bankový účet s použitím variabilného symbolu z objednávky. Spracovanie bankového prevodu zvyčajne trvá 1 - 5 dní.

+Prečo nepredávate cez eShop aj ostatné služby?

VSD zaraďuje do ponuky eShopu produkty postupne.  Ak nám napíšete, ktorá služba vám chýbala, radi váš preferenčný názor zohľadníme pri ďalšom výbere produktov do eShopu.

+Ako reklamovať, ak nie som s niečím spokojný?

Postup pri reklamácii služieb objednaných cez náš eShop je rovnaký ako pri objednaní osobne alebo telefonicky. Riadi sa aktuálne platnými obchodnými podmienkami.

+Akým spôsobom môžem získať ďalšie informácie o produkte?

Ak potrebujete podrobnejšie poradiť a nenašli ste potrebné informácie ani na stránke www.vsds.sk , môžete nám napísať na info@vsdas.sk .

+Môžem zmeniť alebo stornovať objednávku pred jej dodaním?

Áno, v prípade nutnosti je možné tak urobiť písomne na adrese info@vsdas.sk .

+Ako si viem objednať službu, ktorá nie je v ponuke?

Ak máte záujem o službu, ktorú ste našli v našom Cenníku služieb a poplatkov a nie je v ponuke eShopu, môžete si ju objednať písomne na info@vsdas.sk .

+Uvádzate ceny vrátane DPH?

Áno, všetky ceny uvedené v eShope v sebe zahŕňajú 20% DPH.

+Ako môžem opraviť chybu v objednávke?

Ak ste si všimli chybu v procese vypĺňania objednávky, môžete sa vrátiť v košíku o krok späť. Ak ste ju už raz odoslali a potrebujete niečo zmeniť, kontaktujte nás e-mailom na adrese info@vsdas.sk .

+Čo je to EIC kód a načo ho potrebujete?

Ide o jednoznačný identifikátor vášho odberného miesta. Je v tvare 24ZVSXXXXXXXXXXXXX. Slúži nám na to, aby sme jednoznačne vedeli koncentrovať všetky údaje o vašom odbernom mieste, ktoré máme v rôznych informačných systémoch. Aj v prípade objednávky cez eShop nám umožní napr. jednoznačne určiť miesto, kde sa vaše odberné zariadenie nachádza.

+Aký je rozdiel fakturačnou a dodacou adresou?

Fakturačnú adresu je potrebné vyplniť vždy. Spravidla ide o údaje, ktoré máte aj v občianskom preukaze ako adresu trvalého pobytu. Dodaciu adresu vyplňujte len v prípade, ak chcete, aby sme vám faktúru doručili na inú adresu ako je fakturačná. Napríklad do práce, alebo do vášho momentálne miesta pobytu.

+Môžem si objednať vaše služby aj na firmu?

Áno, našu ponuku sme rozšírili aj o vybrané služby pre segment podnikateľov a organizácií.