+Obchodné podmienky k Cenníku služieb a poplatkov

 

+Osobitné dojednania k službe Pripoj svoj dom

 

+Osobitné dojednania k službe Inteligentné meranie

 

+Osobitné dojednania k službe Výmena hlavného ističa

 

+Osobitné dojednania k službe Prenájom transformátora

 

+Osobitné dojednania k službe Prenájom transformátora ( 02/2022 )

 

+Osobitné dojednania k službe Obnovenie prevádzkovej plomby

 

+Osobitné dojednania k službe Batériový zdroj

 

+Osobitné dojednania k službe Kontrola a úprava merania na napäťovej úrovni VVN a VN

 

+Osobitné dojednania k službe Pripojenie oddeľovacieho modulu

 

+Osobitné dojednania k službe Špeciálne meranie kvality elektriny ( pre podnikateľov )

 

+Osobitné dojednania k službe Špeciálne meranie kvality elektriny ( pre domácnosti )

 

+Osobitné dojednania k službe Kontrola a úprava merania na napäťovej úrovni NN – Prekládka / Výmena merania

 

+Osobitné dojednania k službe Kontrola a úprava merania na napäťovej úrovni NN – Úprava priameho a polopriameho merania

 

+Osobitné dojednania k službe Kontrola a úprava merania na napäťovej úrovni NN – Blokovanie spotrebičov vo vysokej tarife

 

+Osobitné dojednania k službe Vytyčovanie VN a NN káblov - domácnosť

 

+Osobitné dojednania k službe Vytyčovanie VN a NN káblov - podnikatelia

 

+Osobitné dojednania k službe Skúška VN káblov

 

+Osobitné dojednania k službe Lokalizácia porúch na VN a NN kábloch

 

+Osobitné dojednania k službe Lokalizácia porúch na NN kábloch

 

+Osobitné dojednania k službe Diagnostika VN káblov

 

+Osobitné dojednania k službe Sprístupnenie zariadení VSD

 

+Osobitné dojednania k službe Odpojenie alebo opätovné pripojenie

 

+Osobitné dojednania k službe Manipulácie, zaistenie, odistene VN a TS zariadení

 

+Osobitné dojednania k službe Manipulácie, zaistenie, odistenie NN zariadení

 

+Osobitné dojednania k službe Manipulácia na VN zariadení

 

+Osobitné dojednania k službe Manipulácia na NN zariadení

 

+Osobitné dojednania k službe Hromadné obnovenie prevádzkovej plomby

 

+Osobitné dojednania k službe Dohľad pri prácach na NN zariadení

 

+Osobitné dojednania k službe Revízna správa

 

+Osobitné dojednania k službe Meranie fyzikálnych a technických vlastností

 

+Osobitné dojednania k službe Dočasné zaizolovanie prívodného vzdušného vedenia

 

+Osobitné dojednania k službe Preventívna údržba elektrického zariadenia zákazníka

 

+Osobitné dojednania k službe Špeciálna odborná činnosť a poradenstvo

 

+Osobitné dojednania k službe Inštalácia vývodového ističa