Blokovanie spotrebičov vo vysokej tarife (NN a VN)

Hodí sa, ak chcete: 

  • využiť funkciu elektromera na blokovanie spotrebičov vo vysokej tarife prostredníctvom blokovacieho kábla​
  • minimalizovať spotrebu výkonných spotrebičov počas vysokej tarify

 

Dôležité vedieť: 

  • blokovací kábel je potrebné ukončiť v elektromerovom rozvádzači​
  • výkonový spínací prvok (stýkač) a zapojenie jeho silových kontaktov si zabezpečuje odberateľ. Ak potrebujete vymeniť stýkač, objednávku realizujte TU.​
  • služba je dostupná len pri dvojtarifných sadzbách​
  • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky 

 

Rozsah služby: 

Realizujeme na mieste do 10 pracovných dní:

  • odstránenie prevádzkovej plomby​
  • pripojenie blokovacieho kábla (vo vlastníctve zákazníka) k svorkám elektromera​
  • opätovné zaplombovanie relevantných častí meracej sústavy

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

Dátum odstránenia plomby do

Nepovinný

Uveďte len v prípade, ak požadujete odstrániť plombu neskôr ako o 4 prac. dni.

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

číslo elektromera

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný


Loading