Inštalácia vývodového ističa

Povinným prvkom výbavy elektromerového rozvádzača, v prípade, ak je na odbernom mieste inštalovaný zdroj na výrobu elektriny, je vývodový istič. Jeho úlohou je zabezpečenie beznapäťového stavu pre výkon servisu elektromera.

 

Hodí sa, ak:

  • plánujete alebo už máte nainštalovaný malý zdroj na výrobu elektriny – napr. fotovoltické panely v dome alebo bytovom dome

 

Dôležité vedieť:

  • objednaná služba nenahrádza povinnosť výrobcu elektriny podať žiadosť o pripojenie energetického zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy. Žiadosť o pripojenie zdroja je možné podať na odkaze: https://www.vsds.sk/edso/domov/vyrobcovia-elektriny.
  • služba bude zrealizovaná, len ak umiestnenie elektromerového rozvádzača bude v súlade s aktuálne platnými Podmienkami merania

 

Rozsah služby:

Realizujeme na mieste do 10 pracovných dní:

  • dodávku a montáž vývodového ističa do 63 A v elektromerovom rozvádzači vrátane potrebného elektroinštalačného materiálu ​
  • nevyhnutné úpravy elektromerového rozvádzača potrebné pre realizáciu služby​
  • kontrolu elektromerového rozvádzača a zaplombovanie jeho prvkov

Údaje pre objednávku:

Adresa vývodového ističa

Povinný

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Číslo vyjadrenia prevádzkovateľa DS

Povinný

Získate po podaní žiadosti o pripojenie zdroja prostredníctvom portálu eVSD v časti Žiadosti.

číslo elektromera

Nepovinný

Požadovaná hodnota vývodového ističa

Nepovinný

Ampérická hodnota vývodového ističa je štandardne rovnaká ako hodnota hlavného ističa. V prípade ak plánujete zmenu hodnoty HI, dajte nám o tom vedieť, hodnotu vývodového ističa prispôsobíme plánovanej zmene.

Poznámka

Nepovinný


Loading