Inteligentné meranie

Inteligentný merací systém (IMS) je moderný elektronický systém novej generácie, ktorého základom je inteligentný elektromer inštalovaný na odbernom mieste zákazníka. Tento elektromer meria množstvo spotrebovanej alebo vyrobenej elektriny a umožňuje zber, diaľkový bezdrôtový GSM prenos a elektronické spracovanie a poskytovanie týchto údajov koncovým odberateľom elektriny.

Dôležité vedieť:

​Realizácia služby  - Inteligentné meranie je podmienená preverením technických možností na danom OM (príjem GPS signálu pre správne fungovanie IMS).  To znamená, že po prijatí objednávky je danú službu možné uhradiť až po preverení možnosti realizácie zo strany VSD.

Obrázok pre Inteligentné meranie

Inteligentné meranie
mimo termínu plánovanej periodickej výmeny elektromera

146.40 € s DPH

Hodí sa ak:

Sa rozhodnete realizovať výmenu Vášho "starého" elektromera za inteligentný merací systém, pretože  chcete mať pod kontrolou priebeh svojej dennej spotreby.

Obrázok pre Inteligentné meranie

Inteligentné meranie
v termíne plánovanej periodickej výmeny elektromera

86.40 € s DPH

Hodí sa ak: ​

Vám zo strany VSD bolo doručené oznámenie o plánovanej periodickej výmene elektromera na Vašom odbernom mieste a Vy máte záujem o montáž inteligentného meracieho systému, pretože  chcete mať pod kontrolou priebeh svojej dennej spotreby.

Loading