Lokalizácia porúch na VN a NN kábloch

Hodí sa, ak chcete: ​

  • chcete lokalizovať poruchu na  NN  alebo VN kábli v prevádzke​

Dôležité vedieť: 

  • zamerať je možné len jednu poruchu na NN alebo VN kábli. V prípade, že na kábli je viac porúch, je potrebné odstrániť prvú poruchu a následne je možné pokračovať v lokalizácii ďalších prípadných porúch.​
  • súčasťou služby nie je odpojenie meraného kábla z oboch strán​
  • služba neobsahuje odstránenie poruchy​
  • súčasťou služby nie je odplombovanie a opätovné zaplombovanie ističa alebo elektromera, ak si to meranie pri lokalizácii poruchy vyžaduje

 

Lokalizácia porúch na NN kábloch Lokalizácia porúch na VN kábloch
Loading