Manipulácie na VN zariadení VSD

Hodí sa, ak chcete: 

  • vykonávať činnosť na svojom zariadení a z bezpečnostných dôvodov potrebujete vypnúť VN zariadenie VSD, napr. pri rekonštrukcii, oprave a údržbe vlastných elektrických zariadení, pri výkone činností v ochrannom pásme VN zariadení a pod.​
  • vykonávať činnosti v blízkosti zariadení VSD a pritom sa ich nebudete dotýkať (ani náhodným dotykom) a zároveň sa nepriblížite na nižšiu vzdialenosť ako je bezpečná vzdialenosť v zmysle príslušných technických predpisov

 

Dôležité vedieť: 

  • realizácia služby je podmienená preverením zo strany VSD.  To znamená, že po prijatí objednávky je danú službu možné uhradiť až po potvrdení realizácie zo strany VSD. Podmienkou realizácie je úhrada objednávky vopred.​
  • v prípade realizácie služby v čase, ktorý nie je riadnym pracovným časom spoločnosti VSD - dni pracovného pokoja, sviatky, pracovné dni v čase po 18:00 hod. - bude uplatnená položka Objednanie výkonu služby v požadovaný čas v hodnote 120,-€
  • zaistenie a odistenie VN zariadení VSD, tzn. zabezpečenie beznapäťového stavu, ak sa napríklad potrebujete priblížiť na menej ako je bezpečná vzdialenosť, alebo ak je možné, že dôjde k dotyku so zariadením VSD, je obsiahnuté v službe Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadení VN a TS
  • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky 

 

Rozsah služby: 

  • manipulácie spojené s vypnutím/zapnutím VN zariadení ako úsekový vypínač, trafostanica, odpínač a pod.​
  • od-šablónovanie/pri-šablónovanie a následné uvedenie do prevádzky​

Služba bude realizovaná najskôr 35 dní od odoslania objednávky. Termín realizácie služby bude dohodnutý individuálne po prijatí objednávky a úhrade služby.​

Služba neobsahuje:  ​

  • zaistenie a odistenie VN zariadení VSD, tzn. zabezpečenie beznapäťového stavu, ak sa napríklad potrebujete priblížiť na menej ako je bezpečná vzdialenosť, alebo ak je možné, že dôjde k dotyku so zariadením VSD​

      Táto činnosť je obsiahnutá v službe  Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadení VN a TS.   

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Adresa ( najbližší adresný bod )

Povinný

Telefónne číslo

Povinný

Číslo parcely

Nepovinný

EIC

Nepovinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Poznámka

Nepovinný


Loading