Preventívna údržba elektrického zariadenia zákazníka

Hodí sa, ak: 

  • vlastníte elektrické zariadenie, na ktorom potrebujete zabezpečiť preventívnu údržbu, kvalifikovanú prehliadku, lezeckú revíziu, alebo kontrolu tohto zariadenia
  • ste prevádzkovateľom VTZ – elektrického a potrebujte pomôcť s výkonom činnosti prevádzkovateľa

 

Dôležité vedieť: 

  • realizácia služby je podmienená preverením zo strany VSD.  To znamená, že po prijatí objednávky je danú službu možné uhradiť až po potvrdení realizácie zo strany VSD. Podmienkou realizácie je úhrada objednávky vopred.
  • službu je potrebné si objednať minimálne 10 dní pred požadovaným termínom realizácie. Presný termín bude dohodnutý so zákazníkom po zaslaní objednávky.
  • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky 

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje: 

  • výkon preventívnej/periodickej údržby elektrického zariadenia vo vlastníctve zákazníka
  • dopravu do 25 km a výkon služby v trvaní do 1 hodiny vrátane cesty

Výsledná celková cena bude kalkulovaná podľa skutočných nákladov a činností, ktoré sa budú realizovať.

Termín realizácie služby bude dohodnutý individuálne po prijatí objednávky a úhrade služby.

 

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Adresa ( najbližší adresný bod )

Povinný

Telefónne číslo

Povinný

EIC

Nepovinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Poznámka

Nepovinný


Loading