Pripoj svoj dom

Dôležité vedieť: 

Pred objednaním služby je potrebné získať kladné stanovisko VSD a.s., týkajúce sa nového pripojenia alebo plánovaných úprav. Žiadosť  je možné podať po prihlásení do portálu eVSD. Ak účet ešte nemáte, môžete sa zaregistrovať. 

Obrázok pre Pripoj svoj dom

Pripoj svoj dom

1 100.00 € s DPH

Hodí sa, ak chcete:

 

pripojiť nový rodinný dom, chatu, pozemok, či inú nehnuteľnosť na elektrinu​alebo

vybudovať novú domovú prípojku v rámci rekonštrukcie nehnuteľnosti​,v základnej verzii s elektromerovým rozvádzačom vhodným na pripojenie fotovoltiky (vrátane vývodového ističa)

Obrázok pre Pripoj svoj dom - rozšírená verzia

Pripoj svoj dom - rozšírená verzia

1 490.00 € s DPH

Hodí sa, ak chcete:

 

pripojiť nový rodinný dom, chatu, pozemok, či inú nehnuteľnosť na elektrinu​ alebo

vybudovať novú domovú prípojku v rámci rekonštrukcie nehnuteľnosti​,

v rozšírenej verzii s elektromerovým rozvádzačom vhodným na pripojenie fotovoltiky (vrátane vývodového ističa), so zásuvkami a možnosťou budúceho pripojenia nabíjacej stanice

Loading