Vytyčovanie káblov

Hodí sa, ak chcete: 

  • vytýčiť v teréne trasu káblov v majetku VSD, a.s. a tým predísť ich poškodeniu pri zemných prácach ako napr. zriadenie vodovodnej, resp. plynovej prípojky alebo pri iných stavebných prácach

 

Dôležité vedieť:

  • pred objednaním služby odporúčame podať Žiadosť – Zakreslenie sietí. Na vyplnenie žiadosti musíte byť prihlásení do portálu eVSD. Ak účet ešte nemáte, môžete sa zaregistrovať

     alebo

  • po odoslaní objednávky poslať mapu s vyznačenou záujmovou oblasťou alebo mapu s trasou výkopu na info@vsdeshop.sk s uvedením čísla objednávky 
  • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti v Obchodné podmienky 

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje:

  • vytýčenie trasy káblov v teréne a označenie sprejom v termíne do 30 dní od prijatia platby za objednávku, resp. po dohode
  • preberací protokol
  • mapu so sieťami VSD, a.s.
  • dopravu do 50 km a výkon služby na mieste v trvaní do 1,5 hod. (vrátane cesty) 

 

Výsledná celková cena bude kalkulovaná podľa skutočných nákladov a činností, spojených s časom stráveným na ceste a na odbernom mieste nad rámec uvedený v zahrnutej zálohe. 

Termín realizácie služby bude dohodnutý individuálne po prijatí objednávky a úhrade služby.

 

vytycovanie

 

 

 

 

 

Údaje pre objednávku:

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

Číslo vyjadrenia VSD

Povinný

Získate po podaní žiadosti prostredníctvom portálu eVSD v časti žiadosti.

Adresa dodania služby

Povinný

Poznámka

Nepovinný


Loading